Történetek, anekdóták a Monori Pincefaluból, Mulatók és mulatságok

A Strázsahegyen természetszerűleg megfordulnak mulatós kedvű emberek, és kevésbé természetszerűleg olyanok is, akik nem tudnak mulatni. Vagy azt hiszik magukról, hogy nem tudnak  Aztán egy nyári délután találkoznak egy ismerősükkel, teszem azt, a temetőben, ahová a vidéki ember hagyománytiszteletből mindmáig gyakorta elzarándokol. Miután a sírcsokrokat a vázákba helyezték, s szót váltottak arról is, mi történt, amióta utoljára összefutottak, az ismerős megkérdi.

Történetek a Monori Pincefaluból
- Nem megyünk ki a pincébe?

A monori sírkertektől a pincehegy csak egy ugrásnyira van, következésképpen a kérdés teljesen életszerű: miért is ne lehetne temetőlátogatást követően kiszaladni a pincébe.
Nálad van a kulcs? – teszi fel a költői kérdést a megszólított, hiszen a pincekulcs minden valamirevaló pincetulajdonosnál, minden esetben kéznél van. Úgyhogy mennek is, s leereszkedvén a pince hűvösébe, csak óvatosan kóstolnak. Kint ugyanis rettentő meleg van, a gádorból felérve hamar fejbe csapná az alkohol a vigyázatlanul a kelleténél több bort fogyasztókat. Tehát épp csak egy cseppet a fehérből, s alig valamivel többet a sillerből. Csak mert olyan jó pincehideg, és kellemesen savanykás.
Közben jól esik diskurálni, felemlegetni a régi időket. Azokat például, amikor a nyitott ajtón át behallatszott a szomszédok pincéjébe néhai Herda Kálmán hangja, aki ha rákezdett a Rózsalevél– re a Kalotaszegi madonnából, Sárdy János bizonyára megfordult a sírjában: ki merészeli őt ilyen tökéletes hűséggel utánozni?

Herda Kálmán, a megjegyzésre érdemes személyiség

Herda Kálmán egyébként is megjegyzésre érdemes személyiség volt. Részint a hat gyermeke felett érzett büszkesége miatt, másrészt, mert rendkívül barátságos és szeretni való embernek bizonyult, aki mindemellett tele volt energiával és ötletekkel. A Forrásdűlőben lévő szőlőskertje közelébe kivezényelt egy markológépet, hogy a gazos laposba mélyíttessen egy tavacskát. Az eltömődött forrásnak annyi ereje mindig akadt, hogy alulról felszivárogtassa a vizét, s az esők, a talajvíz is besegítettek, hogy Herda Kálmán tava ne apadjon el a legmelegebb nyárban sem. Abból a vízből kényelmesen meg tudta permetezni a szőlőjét, de nem sajnálta másoktól sem.
Amikor pedig a vízen megjelentek a szomjas madarak, közöttük egy gólya is, Herda Kálmán kifejezetten boldog volt, hogy ez az ötlet eszébe jutott.
A Herda Kálmánra való emlékezés után szóba kerülhet a pince mélyén az is, hogy a régóta nem létező tavacskához közel szőlőt birtokló Szirtes István – Szirtes Ádám színművész tesvérbátyja és az ő felesége, Csöpike - ugyancsak jó szándékkal állítottak pihenőpadokat, asztalt, még egy hintát is az arra járók örömére, a zöldellő laposban. De akik nem pihenni, kikapcsolódni jártak fel a hegyre már akkoriban sem, egykettőre lerombolták, széthurcolták e pihenőhelyet.
Ám ha már Szirtes Ádám szóba jött, fel lehet emlegetni azt is, mint kapott szárnyra időről időre a hír, miszerint valamely híres ember vett itt magának pincét. A Pest megyei Hírlap monori mutációja – a Monor és vidéke - kezdő újságírói napokig loholtak, hogy felleljék egy ilyen hír nyomán Sztankay István színművészt, akit többen is láttak, amint a frissen vásárolt szőlőjét kapálja. De nem találhatták, mert kacsa volt ez az értesülés is, miként a többi hozzá hasonló, noha nyilvánvalóan jó szándékú híresztelés: annyira jó lett volna, ha a helyiek által szeretett helyhez egy híresség is kötődik. Nagyban növelte volna e tény a hegy ázsióját. Azért megfordultak a hegyen hírességek, nem is kevesen. 
Hadák János zenész, ha konkrét személyekről nem tud is beszámolni, arra határozottan emlékszik, hogy a szeretetből „Kele Janikának” becézett pincetulajdonosnál a hazai sportélet akkori potentátjai gyakran megfordultak.

Magócsi Lajosról – aki nem csak lakatos, kútfúró, feltaláló volt, hanem nóta- és rigmusszerző is – pincéjéről nem beszélve, ahol viszont a nótaénekesek legjavát látta vendégül, Vörös Sáritól Solti Károlyig. Tánczenészek az ő pincéjében nem jártak, nála kizárólag cigányzenére lehetett mulatozni, de azt azután emlékezetesen.

Oláh István, a gimnázium igazgatója legendás hírű borát ugyancsak több neves vendég, jeles személyiség megkóstolhatta – miként az iskola 60. évfordulója kiadott jubileumi évkönyv visszaemlékezéseiből is kiderül. Amúgy pedig éppen ebben az intézményben alakult meg a Monor Környéki Strázsa Borrend, s a borversenyeket is évekig itt rendezték. Az irodalmi színpad diáktársulata állandó szereplőnek számított vagy tizenöt éven át a helyi Orbán- és Márton-napok programjain.

Hogy sztár, celeb mindezidáig mégsem vett szőlőt vagy pincét a Strázsán, talán nem is érdemes túlságosan sajnálni.

A nótakedvelők jól elvannak helyi baráti társaságban is.Talán Magócsi Lajos veje, Petrik Sándor mérnöktanár tud erről a legtöbbet, aki hatvan éve muzsikál a mulatás kedvű monoriaknak. Akik olyankor elfogyni látszanak, de valahogy mindig „újratermelődnek”.

Kugel György – akinek neve a borrenddel számos, általa kitalált, bonyolított, szponzorált rendezvénnyel is összefonódik – például azt meséli: ha neki valaki negyvenéves kora előtt azt mondta volna, hogy majd pincét vesz a hegyen, ahol bort készít, és nagy élvezettel hallgatja a nótázókat, hát körbekacagja az illetőt. Ehhez képest most, hatvankét évesen, pincéi vannak, bort készít és nem csak kifejezett élvezettel hallgatja a nótázó társaságokat, hanem arra is rádöbbent, hogy ezeket a nótákat ő maga is ismeri. Az édesanyja annakidején tagja volt egy dalárdának, s alighanem otthon is folyton énekelgetett, mert Kugel Györgyben megőrződtek, s most váratlanul szépen előjönnek a dallamok és a szövegek. És úgy gondolja: nagy kár, hogy ezek a dalolgatós hétköznapok a ma emberére egyáltalán nem jellemzőek.

 A nagymamáknak még egyszerűbb volt a dolguk. A néprádióval együtt dalolgathattak, vagy az előző este a kultúrházban a Déryné színház, netán a kecskeméti színészek tájelőadásában halott operett betétdalait fújták. Egészen a következő színházi alkalomig lehetett utánozni Gyólay Viktóriát, a primadonnát, s énekelni teljes átéléssel nagymosás közben otthon, a fateknő mellett, a nagyherceg belépőjét a Sybill című nagyoperettből. Vagy azt, hogy „Illúzió a szerelem…”


Történetek a Monori Pincefaluból


A pincék közt is megszólaltak ezek az operett dalok, de a magyar nóták, a műdalok is olyan gyakorisággal áradtak a néprádióból, hogy az ötvenes, hatvanas években cseperedő gyerekek emlékezete is könnyedén megőrizhette őket.

Később, az Illésen, az Omegán, a Metrón, s a helybéli Nautilus meg az Ezüst Csillag zenekarok nótáin és bulijain eszmélő generáció időnként rendesen összezavarodni látszott. Mert bár, éjszakai buszjárat híján, akár télvíz idején is hazagyalogolt egy-egy gombai, péteri vagy pilisi táncos összejövetelről Monorra, néha zsigeri késztetést érzett, hogy felmenőihez hasonlóan, ő is mulatni próbáljon a Strázsahegyen. Ahol Ringeisz Józsi bácsi a borával, a házi sonkájával, kolbásszal, szalonnával és a sütögető alkalmatossággal szívélyesen állt a magukat előre bejelentett vendégek rendelkezésére. És olyan jókat tudott mosolyogni, amikor kiderült, hogy bár ezekre a mulatságokra vittek magukkal az ifjak gitárt is, s roppant mód igyekeztek, mégsem tudtak igazán mulatni.

Megöregedve – ezt a Pertik Sándor tanúsíthatja – többségük mégis úgy tud magyar nótára vigadni, hogy kirúgja a ház falát is.

Koblencz Zsuzsa