Ha már van pétanque pálya a Monori Pincefaluban

Akkor nézzük a szabályokat!

Kiadja a MAPESZ elnöksége 2010. november 11-én a 40/E/2010 számú határozata értelmében.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. § a csapatok összetétele

A pétanque játékban:
3 játékossal szemben három játékos játszik (triplett)
Ezen felül játszható még az alábbi felállásokban is:
2 játékossal szemben két játékos (duplett)
1 játékossal szemben egy játékos (egyéni)
Triplett felállásban minden játékos 2 golyóval rendelkezik. Duplettben és egyéniben minden játékos 3 golyóval rendelkezik.
Más felállás nem elfogadott.
A Pétanque-ot minden korosztály játszhatja, fiataltól nagypapáig, nők és férfiak egyaránt. A játék különleges felszerelést nem igényel, csak három fém pétanque golyót és egy kis fagolyót.
2a. § a versenygolyók jellemzői

A pétanque játék a F.I.P.J.P. által elfogadott és a következő kritériumoknak megfelelő golyókkal játszható:
1) A golyóknak fémből kell készülniük.
2) A golyók átmérője minimum 7,05 cm és maximum 8 cm.
3) A golyók súlya minimum 650 gramm és maximum 800 gramm. A gyártó védjegyét és a súlyt a golyóba kell vésni, és mindig olvashatónak kell lenniük.
A 11 éves vagy fiatalabb játékosoknak rendezett versenyen használhatnak hivatalos gyártótól származó 600 grammos 65 mm átmérőjű golyókat.
4) A golyók nem lehetnek ólmozottak vagy homokkal töltöttek. Fő szabály, hogy a golyók nem lehetnek hamisítottak, a gyártói megmunkálás után átalakítottak, módosítottak. Fontos, hogy a golyókat megolvasztani, hogy az eredeti keménységük megváltozzon, tilos.
Azonban a játékos nevét vagy monogramját illetve logot vagy mozaikszót bele lehet gravírozni a gyártói specifikáció alapján.

2b. § büntetés szabálytalan golyók esetén

Azt a játékost, amelyik megszegi a 4) pontban leírtakat azonnal kizárják a versenyből, csakúgy, mint partnerét vagy partnereit. Ha a golyó nem „hamisított”, de kopott vagy hibásan megmunkált, a vizsgálat során nem felel meg, vagy nem elégíti ki az 1), 2) és 3) pontban felsorolt normákat, a játékosnak ki kell cserélnie. A játékos az egész szettet kicserélheti.
E három pontra vonatkozó reklamációikat a játékosok csak a játék kezdete előtt vethetik fel.
Ez minden játékos érdekében áll, azért, hogy biztosítsa, hogy mind a saját mind pedig az ellenfél golyói megfeleljenek a fent említett szabályoknak.
A 4) pontra vonatkozó reklamációk a játék során bármikor felvethetők, de csak két menet között. Azonban, a harmadik menet után, ha az ellenfél golyójára tett reklamáció megalapozatlannak bizonyul, a reklamált csapat eredményéhez három pontot hozzá kell adni.
A játékvezető vagy a versenybíróság bármikor kérheti egy vagy akár több játékos golyójának vizsgálatát.

3. § a hivatalos célgolyó

A célgolyók (öcsik) fából, illetve műanyagból készülhetnek, a gyártó jelzését viselniük kell, a
F.I.P.J.P. által elfogadottnak kell lenniük és meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak. Átmérőjük 30mm (Tolerancia +/- 1mm). A célgolyók festése engedélyezett. Az öcsi soha nem lehet mágnessel felvehető.
4. § versenyengedélyek
A verseny megkezdése előtt minden játékos köteles bemutatni a versenyengedélyét. Meg kell ezt tennie a későbbiekben is a játékvezető vagy az ellenfél kérésére, kivéve, ha azt a zsűriasztalnál őrzik.

JÁTÉK

5. § a játéktérre és a pályára vonatkozó szabályok

A pétanque játék minden talajon játszható. A játéktér bármennyi kötéllel kijelölt pályát magába foglalhat. A kötelek mérete nem zavarhatja, befolyásolhatja a játékot a verseny során. Ezek a pályákat határoló kötelek nem veszteségvonalak, kivéve a pályák végénél és a játéktér külső oldalain. A rendezőbizottság vagy a játékvezető döntése alapján a csapatok játszhatnak kijelölt pályán.
Ebben az esetben a pálya minimális mérete 4 m szélesség és 15 m hosszúság. E kijelölt pályákat kell használni a nemzeti bajnokságokon és a nemzetközi versenyeken. A szövetség más versenyein engedélyezhet más méreteket is, de a pálya nem lehet kisebb, mint 12m x 3m.
Ha a játékterek szilárd válaszfallal vannak elválasztva, ezeknek a játéktér külső vonalától minimum 1 méterre kell lenni.
A játszmák 13 pontosak, de a selejtezők lehetnek 11 pontosak is a zsűri döntése alapján. Egyes versenyek megrendezhetők időlimit alkalmazásával. Ezeket a versenyeket mindig kijelölt pályán kell játszani. Ebben az esetben minden a pályát határoló vonal veszteségvonal.

6. § a játék kezdete – a kezdőkörre vonatkozó szabályok

A játékosok pénzfeldobással döntik el ki választ játékteret és dobja ki először a célgolyót. Ha a rendezők pályát jelöltek ki, az öcsit ezen kell eldobni. Az érdekelt csapatok nem mehetnek más pályára a játékvezető engedélye nélkül. A kezdés jogát nyerő csapat bármely játékosa kiválasztja a kezdőpontot és a földön egy kört rajzol vagy helyez el, amibe a lábak egészében belehelyezhetők. A kör átmérője nem lehet kisebb, mint 35cm és nagyobb mint50 cm. Előre gyártott kör esetén, annak merevnek kell lenni és a belső átmérője 50 cm (Tolerancia +/- 2mm).
A rendezők döntése nyomán az általuk biztosított előre gyártott köröket kell használni. A dobókör a csapat három egymást követő öcsi kidobásáig érvényes. A dobókörnek legkevesebb egy méterre kell lennie bármilyen akadálytól és nyílt pályás versenyen két méterre kell lennie más használatban lévő körtől. A csapatnak, mely a célgolyót kidobja, kötelessége minden kört a használatban lévő körül eltüntetni. A kör belsejét meg lehet tisztítani, de a menet végén vissza kell rendezni.
A kör nem érvénytelen területen. A lábaknak a körön belül kell elhelyezkedniük, anélkül, hogy hozzáérnének a széléhez. Nem hagyhatják el azt és a lábat nem szabad felemelni, amíg az eldobott golyó földet nem ér. Semmilyen testrész nem érintheti a körön kívüli területet. Kivétel, akik alsó végtagjaikon sérültek. Nekik engedélyezett, hogy csak egyik lábuk legyen a kör belsejében. Azoknak a játékosoknak, akik tolószékből dobnak, a szék legalább egyik
kerekének (a dobó kéz felőlinek) a körön belül kell lenni. A célgolyó eldobása a csapat egy játékosa által nem jelenti azt, hogy ennek a játékosnak kell kezdeni a játékot.

7. § az öcsi érvényes távolsága

A célgolyó kidobása akkor érvényes, ha megfelel az alábbiaknak:
1) a dobókör belső szélétől a távolsága: minimum 6 méter és maximum 10 méter az ifjúságiaknál és a felnőtteknél
A fiatalabb versenyzőknek szervezett versenyeken kisebb távolságok is elfogadhatók.
2) a dobókör minimum egy méterre van minden akadálytól
3) a célgolyó minimum egy méterre van minden akadálytól és a tiltott terület legközelebbi határától
4) a célgolyót a játékos – akinek lába a kör belső szélét nem lépi túl, és akinek teste teljesen egyenes – látja. Amennyiben ez vita tárgyát képezi, a játékvezető dönt. A következő menetben a célgolyót abból a pont köré rajzolt vagy helyezett körből dobja a játékos, ahol a célgolyó az előző menet végén volt, kivéve a következő eseteket:
- ha így a kör valami akadálytól kevesebb, mint 1 méterre lenne
- a dobás nem lenne szabályosan elvégezhető
Az első esetben a játékos a kört az akadálytól szabályos távolságra rajzolja. A második esetben a játékos hátrébb mehet annak vonalában, ahol a célgolyó volt, a dobás maximális távolságának eléréséig. Ez a lehetőség csak akkor adott, ha a célgolyó nem dobható bármilyen irányban, a maximális távolságra.
Ha ugyanazon csapat által végrehajtott 3 egymást követő dobásnál a célgolyó nem a fent meghatározott szabályos feltételek szerint lett eldobva, a célgolyót az ellenfél kapja meg, akinek szintén 3 próbálkozása lehet a szabályos kidobásra.
Szükség esetén hátrébb viheti a kört az előző bekezdésben leírt feltételek szerint. Ebben az esetben a kör már nem változtatható többet, ha ennek a csapatnak sem sikerül a három dobása. Az a csapat, aki az első 3 dobás után elveszíti az öcsit, megtartja a jogát az első golyó eldobására.

8. § az eldobott célgolyó érvényessége

Ha a kidobott célgolyó megáll a játékvezető, egy játékos, néző, állat vagy bármely mozgó akadály miatt, nem érvényes és újra kell dobni, anélkül, hogy beleszámítana a csapatot megillető 3 dobásba. Ha a célgolyó eldobása után egy első golyó is játékba kerül, az ellenfélnek joga van még vitatni a célgolyó szabályos helyzetét. Ha a kifogásolás érvényes, a célgolyót és a kidobott golyót fel kell venni, és újra kell kezdeni a menetet. Mindkét csapatnak el kell ismerni, hogy az öcsi érvénytelen, vagy a játékvezetőnek kell így dönteni, hogy az öcsit újból ki lehessen dobni. Ha bármely csapat másként jár el, elveszti az
öcsikidobás lehetőségét. Ha az ellenfél is eldobta az első golyóját, a célgolyó érvényesnek tekintendő és semmilyen
kifogás nem fogadható el
.
9. § a célgolyó érvénytelensége

A célgolyó a következő hét esetben érvénytelen:
1) Ha a célgolyó tiltott terültre mozdul, még akkor is, ha visszatér a pályára, azonban ha a pályán belül marad, akkor érvényes. Csak akkor érvénytelen, ha teljes terjedelmében átlépi a játéktér határát vagy a veszteségvonalat, vagyis felülről ránézve nem takarja a vonalat. A tócsa, amin úszik a célgolyó, tiltott területnek számít.
2) Ha még az érvényes területen van, de nem látható a körből a 7.§-ban leírtak szerint. Azonban, ha az öcsit egy golyó takarja, érvényes. A játékvezető jogosult a golyó ideiglenes elvételére, hogy megállapítsa, látható-e a célgolyó.
3) Ha az öcsi több mint 20 méterre (ifjúságiaknál és felnőtteknél) vagy több mint 15 méterre (a fiatalabb versenyzőknél) illetve kevesebb, mint 3 méterre kerül a dobókörtől.
4) Ha a játék kijelölt pályán zajlik és a célgolyó több mint egy, a használt pálya oldalával párhuzamos pályán áthalad vagy átlépi a pálya végét.
5) Ha a célgolyót több mint öt percig nem találják.
6) Ha tiltott terület van az öcsi és a dobókör között.
7) Ha időlimites játékban az öcsi elhagyja a kijelölt pályát
10. § akadály elmozdítása
Szigorúan tilos a játékosoknak bármilyen pályán lévő akadályt elsimítani, elmozdítani vagy elnyomni. Azonban a játékosnak, aki az öcsit eldobja, lehetősége van felmérni a talajt, ahol a földet kíván érni, úgy, hogy egy golyóját maximum háromszor leejti. Továbbá a játékos, vagy csapattársa, eltüntetheti egy eldobott golyó nyomait.
A fenti szabályok megszegésekor a játékos kiteszi magát a 34.§-ban leírtaknak. Kiadja a MAPESZ elnöksége 2010. november 11-én a 40/E/2010 számú határozata értelmében.

10a. § az öcsi vagy golyó cseréje

A játékosoknak tilos a játék során kicserélni a célgolyót vagy a golyóikat, kivéve az alábbi
eseteket:
1) Ha valamelyiket öt percig nem találják
2) Ha valamelyik eltörik. Ebben az esetben a legnagyobb darab helye számít. Ha maradt még megjátszható golyó, akkor azonnal, szükség esetén mérés után, ki kell cserélni egy azonos vagy hasonló átmérőjűre. A menet végén az érintett játékos kicserélheti az egész szettet.
Tovább a teljes petanque játékszabály letöltésére >>
És ahol a pétanque pálya megtalálható >>